Les figures de la imatgeria de Manresa tenen ball amb música pròpia. Són considerats balls de protocol i se solen interpretar per la festa major i festes de la Llum i en alguna altra ocasió important.

També s'interpreten atres músiques i balls , però aquests ja no són part del protocol de la ciutat.

Els músics són part important a la colla i s'estableixen dos grups ben diferenciats. Els grallers grans que sóns els que habitualment posen la música als balls i cercaviles on participen les figures, i un grupet de mainada que n'estan aprenent.