Descargar

Música: Josep Mª Serra Rigall
Unió Musical del Bages, dirigida per Alfred Canyamero