Les figures de la imatgeria de Manresa tenen ball amb música pròpia. Són considerats balls de protocol i se solen interpretar per la festa major i festes de la Llum i en alguna altra ocasió important.

També s'interpreten atres músiques i balls , però aquests ja no són part del protocol de la ciutat.

Els músics són part important a la colla i s'estableixen dos grups ben diferenciats. Els grallers grans que sóns els que habitualment posen la música als balls i cercaviles on participen les figures, i un grupet de mainada que n'estan aprenent.

Descargar

Música: Manel Camp
Unió Musical del Bages, dirigida per Alfred Canyamero

Descargar

Música: Josep Mª Serra Rigall
Unió Musical del Bages, dirigida per Alfred Canyamero

Descargar

Música: Josep Noguera
Harmonització: Joan Ballús
Cobla Ciutat de Manresa
Dirigida per Xavier Planas i Joan Ballús

Descargar

Transcripció recollida per Miquel Blanch
Harmonització: Ramón Estrada
Cobla Ciutat de Manresa
Dirigida per Xavier Planas i Joan Ballús