El document més antic trobat a l’Arxiu Municipal és de l’any 1602. -El comú, seguint la tradició, procedeix a l’elecció de tres nous consellers, racional i clavari, l’endemà del dia de l’Ascensió.

Gegants Vells

La festa major de 1982 passarà a la història per haver fet possible la substitució dels gegants: una reproducció més o menys exacta, obra de l’artista Manel Casserras, substituí els gegants centenaris.

Gegants Nous

El lleó és un element festiu que significa d’un dels animals que formen part de l’imaginari col•lectiu del país, i al atribuir-li qualitats humanes com la força i el poder, esdevé part del bestiari.

Lleó

La primera àliga que hi ha documentada a Manresa nasqué de resultes de l’encàrrec que els consellers de la ciutat van fer a Miquel Vilella, prevere, escultor i beneficiat de la Seu.

Àliga

Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional és un mercat multidisciplinari de noves creacions artístiques inspirades en els trets culturals propis de Catalunya i la zona de la Mediterrània.

Com a mercat que és, l’objectiu principal de la Mediterrània és facilitar la contractació dels espectacles programats per part dels programadors inscrits. El nombre de propostes artístiques acostuma a girar al voltant del centenar: Espectacles de música, teatre i dansa, Espectacles per al públic adult i també per al públic familiar i Espectacles d’escenari i també propostes itinerants de carrer.