Les figures de la imatgeria de Manresa tenen ball amb música pròpia. Són considerats balls de protocol i se solen interpretar per la festa major i festes de la Llum i en alguna altra ocasió important.

També s'interpreten atres músiques i balls, però aquests ja no són part del protocol de la ciutat.